Jdi na obsah Jdi na menu

DERATIZACE
  je souhrn prací, které směřují ke snížení nebo úplné likvidaci populace hlodavců v
dané lokalitě. V zásadě se jedná o hubení synantropních hlodavců, kteří jsou vázáni hlod.jpgna člověka. V podmínkách našeho klimatického pásu do této skupiny můžeme zařadit potkana, krysu a myš domácí. Převážná část populace těchto druhů žije v lidských sídlištích po celý rok a samostatně nejsou schopni žít vůbec nebo jen výjimečně.

DEZINSEKCE
( česky "odhmyzení" ) je obor, který se zabývá metodami a prostředky hubení hmyzu
a ostatních členovců. V komunální oblasti se zejména jedná o synantropní druhy, brouk.jpgkteré žijí v blízkosti člověka. Z hygienického hlediska mohou přenášet některé choroby, či škodit na uskladněných produktech, šactvu a podobně.

DEZINFEKCE
 je proces ničení původců nákaz na předmětech nebo v prostředí (dez = bez, infekce = nákaza). Dezinfekce směřuje k přerušení cesty přenosu nákazy ze zdroje nákazy na vnímavého jedince. Rozlišujeme ochrannou dezinfekci, která se provádí preventivně, aby nedošlo ke vzniku a šíření nákazy a ohniskovou dezinfekci. Ta se provádí v ohnisku nákazy, kde je zdroj nákazy (člověk nebo zvíře, vylučující choroboplodné zárodky). Průběžná ohnisková dezinfekce se provádí po celou dobu trvání ohniska nákazy. Závěrečná ohnisková dezinfekce se provádí poté, co se nemocný člověk uzdravil nebo byl převezen do nemocnice nebo zemřel. Podle potřeby se v ohnisku nákazy provádí současně dezinsekce nebo deratizace.